تماس با فاواچ
025-37849144

فرانسه

فرانسه

شرکت OVH در سال ۱۹۹۹ شروع به فعالیت کرده‌است و اکنون بزرگترین شرکت ارائه خدمات اینترنت در اروپا و سومین شرکت بزرگ خدمات دیتاسنتر در جهان به شمار می‌رود. بیش از ۴۰۰ هزار مشتری و ۴۵۰ هزار سرور در چندین دیتاسنتر مختلف OVH نگهداری می‌شوند.

پاریس

پاریس: DC-1، P19، GSW

اروپای مرکزی

استراسبورگ: SBG-1، SBG-2، SBG-3، SBG-4

اروپای غربی

گریولاینز و روبایکس: GRA-1، GRA-2، RBX-1، RBX-2، RBX-3، RBX-4، RBX5، RBX-6

آمریکای شمالی

بوآرنوآ، کبک: BHS-1، BHS-2، BHS-3

Related Post