تماس با فاواچ
025-37849144

آلمان

آلمان

شرکت Hetzner یکی از بزرگترین ارائه کنندگان خدمات میزبانی و دیتاسنتر در اروپا می‌باشد، این شرکت از سال ۱۹۹۷ کار خود را آغاز کرده و در حال‌حاضر نزدیک به ۱۵دیتاسنتر در آلمان تاسیس نموده‌است. بستر ارتباطی پایدار و نرخ خدمات مناسب، دو مزیت مهم خدمات این شرکت می‌باشد.

آلمان

آدرس دفتر آلمان: Hetzner Online, GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen

فنلاند

آدرس دفتر فنلاند: Hetzner Finland Oy, Kalliotie 2, 04360 Tuusula

Related Post