تماس با فاواچ
۰۲۵-۳۷۸۴۹۱۴۴

هلند

در هلند می توانیم از سه مرکز داده netrouting ،worldstream و smartdc نام ببریم که هر کدام از آنها از جایگاه خوبی در بین دیگر دیتاسنتر های مطرح دنیا برخوردار هستند و با توجه به خدمات عالی ای که ارائه می دهند در رده مراکز داده گران قیمت قرار میگیرند.

Related Post